ODLICZANIE DO MUNDIALU GERMANY 2006: 
         TRASA 1GRZYBY 
         TRASA 3 
         TRASA 4 
         KONTAKT  
         GRZYBY